دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انجمن مهندسان مکانیک ایران

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
علم و مهندسی مواد =The Science and engineering of Materials (1385) / مصطفوی رجالی ، محمدحسن، نویسنده

کاربران آنلاین :0