دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات حتمی

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
حرکات اصلاحی (1392) / سخنگویی،1338- ، یحیی، نویسنده
فیزیولوژی وتغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی (1399)
تئوری و روش شناسی تمرین (چاپ چهارم1397) / تئودوراو ، بومپا، نویسنده
آناتومی وفیزیولوژی انسان (چاپ ششم1397) / دیوید ، شیر، نویسنده
رشدحرکتی درطول عمر (1397) / کتلین ، هی وود (1950)، نویسنده
تمرین درآب (1398) / ملیسا ، لاین، نویسنده
تغذیه ورزشی (1399) / جانکندروپ ، آسکر (1969)، نویسنده
علم تمرین (1399) / علیجانی ، عیدی (1327)، نویسنده
اصول برنامه نویسی پیشرفته درپرورش اندام وتمرینات مقاومتی (1399) / الماسی ، محمدرضا (1373-)، نویسنده
کارآفرینی درورزش (1399) / فراهانی ، ابوالفضل (1343)، نویسنده
مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی (1398) / محمدحسین ، علیزاده (1338)، نویسنده
آموزش تنیس روی میز (1399) / احدی ، مهران (1354)، نویسنده
تیپ وفیزوتراپی درورزش (1393) / مجید ، ساعدی فر (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :0