دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Robotics, Automation and Control (بی تا) / Lino ، Paolo، نویسنده
IT Project Management (بی تا) / Joseph ، Phillips، نویسنده
THE MATRIX IN THEORY (بی تا) / Diocaretz ، Myriam، نویسنده
Discrete mathematics for computer science (2004) / Bogart ، Kenneth، نویسنده
Enterprise integration pattern (2003) / Hohpe ، Georg، نویسنده
Logics For Computer Science (بی تا) / Singh ، Arindama، نویسنده
Neuro - Fuzzy and soft computing (بی تا) / A Zadeh ، Lotfi، نویسنده
Quantum Computation (2005) / Bengtsson ، Anders K.H، نویسنده
WordPress SEO (2013) / Williams ، Andy، نویسنده
Mathematics for Computer Science (2012) / Lehman ، Eric، نویسنده
Crystallography and practical crystal measurement (1922) / Tutton ، A. E. H، نویسنده
An introduction to database systems (2003) / Date ، C. J، نویسنده
The structure and dynamics of networks mark newman (بی تا) / - laslo Barabasi ، Albert، نویسنده
Kinematics of robot mani pulaters (بی تا) / McCarthy ، J. M، نویسنده
Coding and cryptography (1998) / Korner ، T. W، نویسنده

کاربران آنلاین :0