دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Multivariate data analysis (بی تا) / Hair JR ، Joseph F، نویسنده
An introduction to C (بی تا) / Michael ، Oliver، نویسنده
Linux Hack (2015) / Kumar Tiwari ، Ajay، نویسنده
Design of experiments (بی تا) / Thomas ، Lorenzen. J، نویسنده

کاربران آنلاین :0