دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Cengage Learning

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Traffic and Highway Engineering (2009) / Nicholas ، Garber. J، نویسنده
Physical Metallurgy Principles, Fourth Edition (2009) / Reza ، Abbaschian، نویسنده
Essentials of MATLAB® Programming, 2e (2009) / Chapman ، Stephen J، نویسنده
An Introduction to Programming with C (2016) / Zak ، Diane، نویسنده
Programming Logic and Design, Comprehensive version, Eighth Edition (2015) / Farrell ، Joyce، نویسنده
Programming Logic and Design, Comprehensive version, Eighth Edition (2015) / Farrell ، Joyce، نویسنده
Financial and Managerial Accounting (2014)
Principles of Foundation Engineering Eighth Edition (2016) / M. Das ، Braja، نویسنده

کاربران آنلاین :4