دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی اثر فروروی ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش همزن اصطکاکی نقطه ای زائده ای فولاد گالوانیزه (1397) / حسنی مقدم ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسنی مقدم ، مسعود، نویسنده
عنوان :بررسی اثر فروروی ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش همزن اصطکاکی نقطه ای زائده ای فولاد گالوانیزه
تکرار نام مولف :مسعودحسنی مقدم
سال نشر :1397
صفحه شمار:128ص
یادداشتچکیده
جوشکاری نقطهای همزن اصطکاکی با توجه به کاهش 90 درصدی مصرف انرژی و کاهش 40 درصدی
هزینه تجهیزات نسبت به روش جوشکاری مقاومتی نقطهای بهعنوان جایگزین مناسبی برای این روش در
صنایع مختلف محسوب میگردد. مشکل اصلی این روش جوشکاری زمان اجرای بالاتر نسبت به جوش
مقاومتی نقطهای و از آن مهمتر باقی ماندن فرورفتگی قابلتوجهی در سطح قطعه که از منظر زیبایی و
مقاومت به خوردگی نامطلوب است. تحقیقات زیادی برای حذف این فرورفتگی به روشهای مختلف
انجام شده است. در این تحقیق از روش جدیدی برای حذف فرورفتگی استفاده شده و کارآیی این روش
در مورد فولاد گالوانیزه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش شامل استفاده از زائده در زیر ورقهایی
با ضخامت 1 میلیمتر بهمنظور انجام جوشکاری همزن اصطکاکی نقطهای زائدهای به کمک ابزار فاقد پین
است. نمونههای جوشکاری با سرعت چرخش 1600 ، 2000 و 2500 دور در دقیقه و عمق فروروی 1 / 0
میلیمتر و زمان نگهداری 3 ، 6 و 9 ثانیه تهیه شد. ارزیابی های خواص مکانیکی نشان میدهد که این
روش جدید دارای استحکام مناسب است. مشاهدات ریز ساختاری نشان داد که منطقه هم زده اندازه دانه
بیشتری نسبت به فلز پایه دارد. نتایج حاصل از آزمون میکرو سختی افزایش قابل ملاحظه سختی ناحیه هم
زده جوش را نسبت به فلز پایه به دلیل تشکیل ساختار غیر تعادلی نشان میدهد. خواص مکانیکی نمونههای
جوش به کمک آزمون کشش برش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی خواص مکانیکی
شامل ماکزیمم نیرو، انرژی شکست و حالت شکست نمونهها نشان داد که جوشهای حاصل دارای
استحکام بالا وقابل قبول هستند
شناسه افزوده :سعید کهربائی ، سیدمصطفی موسوی نژاد، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=24820
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
509پ509پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :12