دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

Digital Design With CPLD aplications and VHDL (بی تا)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
عنوان :Digital Design With CPLD aplications and VHDL
ناشر:بیجا : بی نا
سال نشر :بی تا
صفحه شمار:837
مندرجات1. Basic Principles of Digital Systems
2. Logic Functions and Gates
3. Boolean Algebra and Combinational Logic
4. Introduction to PLDs and MAX PLUS II
5. Combinational Logic Functions
6. Digital Arithmetic and Arithmetic Circuits
7. Introduction to Sequential Logic
8. Introduction to Programmable Logic Architectures
9. Counters and Shift Registers
10. State Machine Design
11. Logic Gate Circuitry
12. Interfacing Analog and Digital Circuits
13. Memory Devices and Systems
Appendix A:Altera UP-1 User Guide
Appendix B:VHDL Language Reference
Appendix C:Manufacturers’ Data Sheets
Appendix D:Handling Precautions for CMOS
Appendix E:EPROM Data For A Digital Function Generator
Answers to SelectedOdd-NumberedProblems
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=381
زبان مدرک :English
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
فاقد شماره ثبت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0