دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اندیشه اسلامی 2 (1387) / سبحانی تبریزی ، جعفر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسبحانی تبریزی ، جعفر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP11 ‭/س2فلا8 1391
عنوان :اندیشه اسلامی 2
تکرار نام مولف :جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی
ناشر:قم : دفتر نشر معارف
سال نشر :1387
صفحه شمار:231ص
شابک/شاپا978-964-531-064-4
یادداشتویراست 2این کتاب در سال 1391و در 248صفحه منتشر شده است
کتابنامه
شناسه افزوده :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
غفارزاده ، علی (1340)
مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی
دفتر نشر معارف
موضوع‌ها :اصفا
تعلیمات دینی ؛ اسلام -- عقاید
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5850
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
12448BP11‭ /س2فلا8 1391 کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
21524BP11 ‭/س2فلا8 1388 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21525BP11 ‭/س2فلا8 1389 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21523BP11 ‭/س2فلا8 1393 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
21521BP11 ‭/س2فلا8 1393 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
21522BP11 ‭/س2فلا8 1393 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21520BP11 ‭/س2فلا8 1394 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5778BP11‭ /س2فلا8 1391 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6844BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6861BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6869BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10388BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11436BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11440BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13329BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
13350BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13356BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13418BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13552BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13640BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13739BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13740BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14186BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
14196BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14284BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14597BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14837BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14918BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15035BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15269BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
15349BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15518BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15539BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15540BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15732BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15921BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
18298BP11‭ /س2فلا8 1391 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0