دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اندیشه اسلامی 2 (1386) / غفارزاده ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغفارزاده ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP11 ‭/غ7فلا8
عنوان :اندیشه اسلامی 2
تکرار نام مولف :علی غفارزاده‌، حسین عزیزی؛تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی
ویرایش :وبراست 2
ناشر:قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
سال نشر :1386
فروست :مجموعه معارف‌؛ 21
صفحه شمار:232 ص
شابک/شاپا978-964-531-064-4
یادداشتدر ویراست قبلی حسین عزیزی به عنوان نویسنده اول ذکر شده است
کتابنامه ص 226- 232؛ همچنین به صورت زیرنویس
شناسه افزوده :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
غفارزاده ، علی (1340)
مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی
دفتر نشر معارف
موضوع‌ها :اصفا
اسلام -- بررسی و شناخت ؛ اسلام -- عقاید
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5852
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
5058BP11‭ /غ7فلا8 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۸۸/۱۲/۲۱
5097BP11‭ /غ7فلا8 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5163BP11‭ /غ7فلا8 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
5192BP11‭ /غ7فلا8 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجادمدارک مفقود شدهموجود
5251BP11‭ /غ7فلا8 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5276BP11‭ /غ7فلا8 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5385BP11‭ /غ7فلا8 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8144BP11‭ /غ7فلا8 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8145BP11‭ /غ7فلا8 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8146BP11‭ /غ7فلا8 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8147BP11‭ /غ7فلا8 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
8148BP11‭ /غ7فلا8 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8149BP11‭ /غ7فلا8 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8150BP11‭ /غ7فلا8 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8151BP11‭ /غ7فلا8 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8152BP11‭ /غ7فلا8 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8153BP11‭ /غ7فلا8 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8154BP11‭ /غ7فلا8 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8155BP11‭ /غ7فلا8 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8156BP11‭ /غ7فلا8 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8158BP11‭ /غ7فلا8 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8639BP11‭ /غ7فلا8 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8651BP11‭ /غ7فلا8 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
9254BP11‭ /غ7فلا8 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9255BP11‭ /غ7فلا8 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9812BP11‭ /غ7فلا8 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10387BP11‭ /غ7فلا8 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10840BP11‭ /غ7فلا8 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10856BP11‭ /غ7فلا8 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11441BP11‭ /غ7فلا8 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11795BP11‭ /غ7فلا8 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11927BP11‭ /غ7فلا8 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13158BP11‭ /غ7فلا8 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13357BP11‭ /غ7فلا8 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13530BP11‭ /غ7فلا8 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13588BP11‭ /غ7فلا8 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13741BP11‭ /غ7فلا8 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13766BP11‭ /غ7فلا8 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13768BP11‭ /غ7فلا8 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13791BP11‭ /غ7فلا8 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14123BP11‭ /غ7فلا8 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14321BP11‭ /غ7فلا8 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14335BP11‭ /غ7فلا8 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14901BP11‭ /غ7فلا8 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14902BP11‭ /غ7فلا8 ن.45کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15388BP11‭ /غ7فلا8 ن.46کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
15733BP11‭ /غ7فلا8 ن.47کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15908BP11‭ /غ7فلا8 ن.48کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15909BP11‭ /غ7فلا8 ن.49کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15934BP11‭ /غ7فلا8 ن.50کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
16092BP11‭ /غ7فلا8 ن.51کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
16120BP11‭ /غ7فلا8 ن.52کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0