دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (مطابق با سرفصل جدید) (1384) / نصیری رضی ، محمد (1343)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصیری رضی ، محمد (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP14 ‭/ن6ت23
عنوان :تاریخ تحلیلی صدر اسلام (مطابق با سرفصل جدید)
تکرار نام مولف :محمد نصیری؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی، [گروه تاریخ و تمدن اسلامی]
ناشر:قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
سال نشر :1384
فروست :مجموعه تاریخ؛ 21
صفحه شمار:256 ص
یادداشتچاپ پانزدهم‌، شانزدهم و هجدهم پاییز 1385
پشت جلد به انگلیسی: Analytc history of early islam
کتابنامه ص. 249 - 256
شناسه افزوده :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مرکز مدیریت برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی
گروه تاریخ و تمدن اسلامی
دفتر نشر معارف
موضوع‌ها :اصفا
محمد (ص)، پیامبر اسلام‌، 53 قبل از هجرت - 11ق ؛ اسلام -- تاریخ -- از آغاز تا 61ق ؛ عربستان -- تاریخ
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5860
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
4646BP14‭ /ن6ت23 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4647BP14‭ /ن6ت23 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
4725BP14‭ /ن6ت23 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5131BP14‭ /ن6ت23 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5142BP14‭ /ن6ت23 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5189BP14‭ /ن6ت23 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5209BP14‭ /ن6ت23 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5222BP14‭ /ن6ت23 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5223BP14‭ /ن6ت23 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5254BP14‭ /ن6ت23 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5260BP14‭ /ن6ت23 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5300BP14‭ /ن6ت23 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5340BP14‭ /ن6ت23 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5384BP14‭ /ن6ت23 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
5434BP14‭ /ن6ت23 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8206BP14‭ /ن6ت23 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8448BP14‭ /ن6ت23 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
8905BP14‭ /ن6ت23 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9773BP14‭ /ن6ت23 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9890BP14‭ /ن6ت23 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9966BP14‭ /ن6ت23 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10051BP14‭ /ن6ت23 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10203BP14‭ /ن6ت23 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10479BP14‭ /ن6ت23 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10901BP14‭ /ن6ت23 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11210BP14‭ /ن6ت23 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11442BP14‭ /ن6ت23 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11681BP14‭ /ن6ت23 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12379BP14‭ /ن6ت23 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
12380BP14‭ /ن6ت23 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13241BP14‭ /ن6ت23 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13364BP14‭ /ن6ت23 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13498BP14‭ /ن6ت23 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13535BP14‭ /ن6ت23 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13536BP14‭ /ن6ت23 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13550BP14‭ /ن6ت23 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13551BP14‭ /ن6ت23 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13586BP14‭ /ن6ت23 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14167BP14‭ /ن6ت23 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14168BP14‭ /ن6ت23 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14274BP14‭ /ن6ت23 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14865BP14‭ /ن6ت23 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15053BP14‭ /ن6ت23 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15259BP14‭ /ن6ت23 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15839BP14‭ /ن6ت23 ن.45کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15841BP14‭ /ن6ت23 ن.46کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15858BP14‭ /ن6ت23 ن.47کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15859BP14‭ /ن6ت23 ن.48کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15860BP14‭ /ن6ت23 ن.49کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۴/۰۶/۰۶
16093BP14‭ /ن6ت23 ن.50کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
16143BP14‭ /ن6ت23 ن.51کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0