دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مبانی ریاضیات (1369) / بینمور ، 1940 - م، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبینمور ، 1940 - م، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA39/2 ‭/ب9م2 1369
عنوان :مبانی ریاضیات
تکرار نام مولف :ک.ج. بین‌مور؛ترجمه اسدالله نیکنام، ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر:[مشهد] : آستان قدس رضوی بنیاد فرهنگی رضوی
سال نشر :1369
صفحه شمار:163 ص
ویژگی :مصور، جدول
یادداشتپشت جلد به انگلیسی K.G.Binmore. Logic, Sets and numbers
واژه‌نامه
عنوان اصلی:Logic, sets and numbers
شناسه افزوده :آستان قدس رضوی
Binmore ، K
نیکنام ، اسدالله، مترجم
بزرگنیا ، ابوالقاسم (1312)، مترجم
بنیاد فرهنگی رضوی
موضوع‌ها :اصفا
ریاضیات
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6194
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
573QA39/2‭ /ب9م2 1369 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
578QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
579QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
580QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
581QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
582QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
583QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
584QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
585QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
586QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
587QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
588QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
589QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
590QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
591QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
592QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
593QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
594QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
595QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
596QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
597QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
598QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
599QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
600QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
601QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
602QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
603QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
604QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
605QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
606QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
607QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
608QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
609QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
610QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
611QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
612QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
613QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
614QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
615QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
616QA39/2‭ /ب9م2 1369 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0