دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

القرآن‌الکریم (1388) / شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
رده‌بندی کنگره :BP59/66 ‭/م7 1388
عنوان :القرآن‌الکریم
تکرار نام مولف :مترجم ناصر مکارم‌شیرازی
ناشر:مشهد : آستان قدس رضوی ، شرکت به‌نشر
سال نشر :1388
عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی
صفحه شمار:610 ص
یادداشتعنوان عطف: قرآن مجید
شناسه افزوده :شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
مکارم شیرازی ، ناصر (1305)
یزدی ، محمدحسین
موضوع‌ها :اصفا
قرآن
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7849
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
6589BP59/66‭ /م7 1388 ن.13کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6590BP59/66‭ /م7 1388 ن.14کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6591BP59/66‭ /م7 1388 ن.15کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6592BP59/66‭ /م7 1388 ن.16کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6593BP59/66‭ /م7 1388 ن.17کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6594BP59/66‭ /م7 1388 ن.18کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6595BP59/66‭ /م7 1388 ن.19کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6596BP59/66‭ /م7 1388 ن.20کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6597BP59/66‭ /م7 1388 ن.21کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6598BP59/66‭ /م7 1388 ن.22کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6599BP59/66‭ /م7 1388 ن.23کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6600BP59/66‭ /م7 1388 ن.24کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6612BP59/66‭ /م7 1388 ن.25کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6613BP59/66‭ /م7 1388 ن.26کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6636BP59/66‭ /م7 1388 ن.2کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6637BP59/66‭ /م7 1388 ن.3کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6638BP59/66‭ /م7 1388 ن.4کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6639BP59/66‭ /م7 1388 ن.5کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6640BP59/66‭ /م7 1388 ن.6کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6641BP59/66‭ /م7 1388 ن.7کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6642BP59/66‭ /م7 1388 ن.7کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6643BP59/66‭ /م7 1388 ن.8کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6644BP59/66‭ /م7 1388 ن.9کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6645BP59/66‭ /م7 1388 ن.10کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6646BP59/66‭ /م7 1388 ن.11کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
6647BP59/66‭ /م7 1388 ن.12کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0