دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

فرهنگ و تمدن اسلامی (1389) / ولایتی ، علی‌اکبر (1324)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهولایتی ، علی‌اکبر (1324)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :DS35/62 ‭/و8ف4
عنوان :فرهنگ و تمدن اسلامی
تکرار نام مولف :علی‌اکبر ولایتی‌؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی
ناشر:قم : دفتر نشر معارف
سال نشر :1389
فروست :مجموعه تاریخ‌؛ 20
صفحه شمار:296ص
یادداشتکتابنامه ص‌. [277] - 296؛ همچنین به صورت زیرنویس
شناسه افزوده :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، دفتر نشر معارف
موضوع‌ها :اصفا
فرهنگ اسلامی ؛ تمدن اسلامی ؛ رده‌بندی علوم ؛ دانشمندان اسلامی ؛ دانشمندان ایرانی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7939
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
12433DS35/62‭ /و8ف4 کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
21536DS35/62 ‭/و8ف/93 ن.46کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21545DS35/62 ‭/و8ف4/1389 ن.49کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21546DS35/62 ‭/و8ف4/1392 ن.48کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21535DS35/62 ‭/و8ف4/93 ن.47کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6875DS35/62‭ /و8ف4 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10427DS35/62‭ /و8ف4 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10428DS35/62‭ /و8ف4 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10429DS35/62‭ /و8ف4 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10430DS35/62‭ /و8ف4 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10508DS35/62‭ /و8ف4 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10995DS35/62‭ /و8ف4 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11208DS35/62‭ /و8ف4 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11209DS35/62‭ /و8ف4 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
11523DS35/62‭ /و8ف4 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11545DS35/62‭ /و8ف4 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11679DS35/62‭ /و8ف4 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
11680DS35/62‭ /و8ف4 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
11925DS35/62‭ /و8ف4 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12205DS35/62‭ /و8ف4 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12500DS35/62‭ /و8ف4 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12745DS35/62‭ /و8ف4 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13157DS35/62‭ /و8ف4 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13330DS35/62‭ /و8ف4 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13361DS35/62‭ /و8ف4 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13531DS35/62‭ /و8ف4 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13554DS35/62‭ /و8ف4 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13555DS35/62‭ /و8ف4 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13556DS35/62‭ /و8ف4 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13585DS35/62‭ /و8ف4 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13644DS35/62‭ /و8ف4 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13773DS35/62‭ /و8ف4 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13782DS35/62‭ /و8ف4 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13850DS35/62‭ /و8ف4 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14088DS35/62‭ /و8ف4 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14166DS35/62‭ /و8ف4 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14294DS35/62‭ /و8ف4 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14834DS35/62‭ /و8ف4 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14903DS35/62‭ /و8ف4 ن.36کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14950DS35/62‭ /و8ف4 ن.37کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15261DS35/62‭ /و8ف4 ن.38کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15389DS35/62‭ /و8ف4 ن.39کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15416DS35/62‭ /و8ف4 ن.40کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15486DS35/62‭ /و8ف4 ن.41کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15855DS35/62‭ /و8ف4 ن.42کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15856DS35/62‭ /و8ف4 ن.43کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15913DS35/62‭ /و8ف4 ن.44کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
16116DS35/62‭ /و8ف4 ن.45کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0