دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

Dictionary of Engineering (بی تا)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
عنوان :Dictionary of Engineering
ناشر:بیجا : McGraw -Hill
سال نشر :بی تا
صفحه شمار:1830
مندرجات_Preface
_Staff
_How to Use the Dictionary
_Fields and Their Scope
_Pronunciation Key
_A-Z Terms
_Appendix
_Equivalents of commonly used units for the U.S.
Customary System and the metric system
_metric system, and International System
_Special constants
_Electrical and magnetic units
_Dimensional formulas of common quantities
_Internal energy and generalized work
_General rules of integration
_Schematic electronic symbols
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=808
زبان مدرک :English
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
فاقد شماره ثبت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0