دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

شبیه‌سازی سیستم‌های پویا با نرم‌افزارVensim (بر اساس نسخه‌ی 58) (1388) / رجائیان ، محمدمهدی (1354)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرجائیان ، محمدمهدی (1354)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :T57/5 ‭/ر3ش2 1392
عنوان :شبیه‌سازی سیستم‌های پویا با نرم‌افزارVensim (بر اساس نسخه‌ی 58)
تکرار نام مولف :محمدمهدی رجائیان
ناشر:مشهد : فرایاز
سال نشر :1388
صفحه شمار:212ص
ویژگی :مصور ، نمودار
موضوع‌ها :اصفا
مهندسی صنایع -- شبیه‌سازی -- نرم‌افزار ؛ مهندسی صنایع -- برنامه‌های کامپیوتری
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8451
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
9126T57/5‭ /ر3ش2 1392 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9127T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9128T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9129T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9130T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9131T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9132T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9133T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9134T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9135T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9136T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9137T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9138T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9139T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9140T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9141T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9142T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9143T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9144T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9145T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9322T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
9342T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13649T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13650T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13651T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14153T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
15931T57/5‭ /ر3ش2 1392 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0