دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

کتب آموزشی برنامه نویسی رایانه

به زبانهای رایج نظیر php,c,c++,visual studio...

     پالایش جستجو
آموز1 گام به گام‌[Windows XPویندوز ایکس پی‌] (1381) / شرکت مایکروسافت
آموزش برنامه نویسی‌[XMLایکس ام ال] در 24 ساعت (1381) / اشبچر ، چارلز، نویسنده
آموزش برنامه‌نویسی با[Delphi 4.0دلفی 0/]4 (- 1378) / کریمی طاری ، کورش (1347)، نویسنده
آموزش برنامه‌نویسی‌[Direct Xدایرکت ایکس‌] (1382) / علی‌نژاد ، علیرضا، نویسنده
آموزش رجیستری (250 [دویست و پنجاه‌] دستور حفاظتی ویندوز) (1381) / صادقی راد ، حسین (1358)، نویسنده
آموزش سریع رجیستری ویندوز به‌همراه سی‌دی آموزشی رجیستری ویندوز (1383) / وزیری ، نیما (1350)، گردآورنده
آموزش سریع ویندوز 1/3 (1376) / سعادت ، سعید (1332)، نویسنده
آموزش سریع[Windows 98ویندوز]98 (1378) / سعادت ، سعید (1332)، نویسنده
آموزش سیستم عامل[UNIXیونیکس‌] (مقدماتی و پیشرفته‌) شامل (1375) / حسنوی ، رضا (1338)، نویسنده
آموزش لینوکس 7 در 24 ساعت (1380) / کیادی مقدم ، مرتضی (1340)، نویسنده
آموزش لینوکس ردهت 9 (1382) / باغومیان ، آلن، نویسنده
آموزش مهارت برنامه‌نویسی با دلفی (DELPHI) (1379) / کریمی طاری ، کورش (1347)، نویسنده
آموزش ویندوز 2000 سرور در 24 ساعت (1379) / ساسینسکی ، باری، نویسنده
آموزش ویندوز 2000 پرفشنال در 24 ساعت (1381) / گوکین ، دن (1960)، نویسنده
آموزش ویندوز 98 (مقدماتی - پیشرفته) مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای (1380) / شجاعی ، محسن (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0