دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آئین نامه سازه های فولادیAISC (1368) / انستیتو سازه ‌های فولادی امریکا
راهنمای طرح و محاسبه سازه‌های فولادی "ضوابط طراحی‌" منطبق بر آیین‌نامه (1381) / ایرانی ، فریدون (1324)، نویسنده
طراحی و محاسبه سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت‌. (1386) / مک‌کورمک ، جک، نویسنده
طرح و محاسبات ایستائی (- 1362) / مگردیچیان ، آرک، نویسنده
طرح و محاسبه سازه‌های فولادی (1368 - 1372) / سالمن ، چارلز، نویسنده
فولاد ساختمان (- 1366) / نمک فروش ، پرویز، نویسنده

کاربران آنلاین :0