دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آشنایی با مهندسی شیمی (1384) / نوعی باغبان ، حسین (1329)، نویسنده
انتقال جرم (1378) / تریبال ، رابرت ایوالد (1915)، نویسنده
ترمودینامیک مهندسی شیمی (1380) / اسمیت ، جوزف ماک (1916)، نویسنده
تشریح مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی (1379) / صنعتی ، حسن (1346)، نویسنده
تشریح کامل مسائل انتقال جرم رابرت تریبال (1387) / خداکرمی ، بهزاد (1354)، نویسنده
عملیات انتقال جرم (1370) / تریبال ، رابرت ایوالد (1915)، نویسنده
عملیات واحد (1370) / تریبال ، رابرت ایوالد (1915)، نویسنده
مهندسی صنایع غذایی کاربردی (1376) / واتسون ، ارنست، نویسنده
کتاب مهندسی شیمی (1378)

کاربران آنلاین :0