دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
انتقال جرم (1378) / تریبال ، رابرت ایوالد (1915)، نویسنده
تشریح کامل مسائل انتقال جرم رابرت تریبال (1387) / خداکرمی ، بهزاد (1354)، نویسنده
عملیات انتقال جرم (1370) / تریبال ، رابرت ایوالد (1915)، نویسنده

کاربران آنلاین :0