دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
نگرشی جامع بر کنترل موجودی(1) (1383) / خادمی زارع ، حسن (1346)، نویسنده
کنترل موجودی (1390) / حسن‌پور رودبارکی ، جواد (1364)، نویسنده
کنترل موجودی (1385) / اسدزاده ، محمد (1358)، نویسنده

کاربران آنلاین :0