دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل مدارهای میکروالکترونیک جلد (1) سدرا - اسمیت (1387) / وکیلی‌طباطبایی ، مسعود (1362 -)
تحلیل مدارهای الکتریکی (1388) / نامی ، حسین (1355)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (اصول، مفاهیم و کاربردها) (1391) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 1 و 2 (1386) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 2 (1386) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (1390) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 1 (1386) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده

کاربران آنلاین :0