دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت دانش (1388) / قلیچ لی ، بهروز (1350)، نویسنده
مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران) (1384) / صمدی اوانسر ، عسگر، نویسنده
پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (5S) (1383) / تولیت‌زواره ، محمدرضا، نویسنده
پنجمین فرمان (1375) / سنگه ، پیتر، نویسنده
پنجمین فرمان (1384) / سنگه ، پیتر ام، نویسنده

کاربران آنلاین :0