دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آمار و احتمال مهندسی شامل (1389) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و روش تحقیق قابل استفاده (1388) / جهانیان ، ملیحه، نویسنده
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی (1386) / پارسیان ، احمد (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :0