دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محسن طورانی (1351)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمارواحتمالات مهندسی (1389) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین آزمون کارشناسی‌ارشد (1390) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی شامل (1389) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی ویژه دانشجویان کارشناسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های برق، کامپیوتر، علوم کامپیوتر (1388) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
زبان های برنامه سازی (1391) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده

کاربران آنلاین :0