دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت کمیته ها در سازمان (1385) / اسدی ، اصغر (1351)، نویسنده
هوش هیجانی برای مدیران پروژه (1392) / مریسنو ، آنتونی سی، نویسنده

کاربران آنلاین :0