دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
دستگاه طراحی کامپیوتری سازه های بتن آرمه‌[CAD concreteکد کانکریت‌] (1374) / همتی ، یحیی، نویسنده
راهنمای حرفه ای مدل سازی و آنالیز سازه SAP 2000 (-1385) / شرکت کامپیوترها و سازه‌ها ; Computers and structures, Inc
مدل سازی کاربردی با استفاده از نرم افزار OpenSees (1391) / کماچی ، یونس (1361)، نویسنده
کتاب راهنمای نرم افزار[ETABSIN Version 5.42اتابسن نگارش 42/5] (1374) / نادرپور ، مرتضی

کاربران آنلاین :0