دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اجرای ساختمان (عناصر و جزییات‌) (1385) / زمرشیدی ، حسین (1318)، نویسنده
اجرای ساختمان (1388) / فرزام شاد ، مصطفی (1341)، نویسنده
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان (1386 -) / طباطبایی ، محمدرضا (1355)، نویسنده
روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging , BOT , EPC , Turnkey (1389) / لوی ، سیدنی ام (1930- م)، نویسنده
معمار+ مهندس = ساختار (1383) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
نقشه کشی ساختمان (1378) / جرجانی ، عبیدالله (1346)، نویسنده
نقشه کشی ساختمان (1381) / خانی ، جمشید (1337)، نویسنده
نقشه کشی ساختمان مهارت درجه یک (1381) / خانی ، جمشید (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :0