دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول و کاربرد میکروسکوپ‌های الکترونیکی و روشهای نوین آنالیز (1383)
روشهای پیشرفته شناخت مواد (1392) / سجادی ، عبدالکریم (1341 -)، نویسنده
مبانی و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای آنالیز پیشرفته (1384) / رزم آرا ، مرتضی (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :0