دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: ارسلان

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل مبانی احتمال (1384) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
تحلیل رگرسیون خطی ابزاری برای تحقیق (1387) / نیرومند ، حسینعلی (1326)، نویسنده
مبانی و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای آنالیز پیشرفته (1384) / رزم آرا ، مرتضی (1339)، نویسنده
پژوهش عملیاتی در عمل (1391) / ویلیامز ، تری

کاربران آنلاین :0