دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سعید قهرمانی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل مبانی احتمال (1384) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
مبانی احتمالات (1377) / قهرمانی ، سعید، نویسنده

کاربران آنلاین :0