دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
The internal-combustion engine in theory and practice ([1966-68]) / Taylor ، Charles Fayette (1894)، نویسنده
The second law (1984) / Atkins ، P. W. (Peter William) (1940)، نویسنده
Thermodynamics (1970) / Faires ، Virgil Moring، نویسنده
Thermodynamics (1959) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Thermodynamics (1980) / Holman ، J. P. (Jack Philip)، نویسنده
Thermodynamics (1988) / Holman ، J. P. (Jack Philip)، نویسنده
Thermodynamics (1988) / Wark ، Kenneth، نویسنده
Thermodynamics ([1962]) / Faires ، Virgil Moring (1897)، نویسنده
Thermodynamics (c1998) / Cengel ، Yunus A، نویسنده
Thermodynamics, a macroscopic-microscopic treatment (1963) / Lay ، Joachim E. (Joachim Joseph Ellery) (1919)، نویسنده

کاربران آنلاین :0