دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Gordon J. (Gordon John) Van Wylen (1920)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
fundamentals of classicl thermodynamics (1965) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Fundamentals of classical thermodynamics (c1965, 1968 printing) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Fundamentals of classical thermodynamics (1994) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Fundamentals of classical thermodynamics (1985) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Solutions manual to accompany Fundamentals of classical thermodynamics (1986) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده
Thermodynamics (1959) / Van Wylen ، Gordon J. (Gordon John) (1920)، نویسنده

کاربران آنلاین :0