دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Digital filters design for signal and image processing (c2006) / Series: Digital signal and image processing series
Digital image processing (c2002) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital Image processing using MATLAB (c2004) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Fundamentals of digital image processing (2010) / Solomon ، Chris، نویسنده
Preserving digital information (c2007) / Gladney ، Henry M، نویسنده
Teach yourself visually Photoshop elements 2 (2003) / Wooldridge ، Mike، نویسنده

کاربران آنلاین :0