دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Rafael C Gonzalez

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Digital Image Processing (2002) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital Image Processing Second Edition Review Material (2002) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital Image Processing Third Edition: Instructor's Manual Version 3.0 (2008) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital ImageProcessing (2002) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از نرم‌افزار MATLAB (1391) / گونزالس ، رافائل سی، نویسنده
Digital image processing (c2002) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital Image processing using MATLAB (c2004) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
Digital Image Processing Using MATLAB (2004) / Gonzalez ، Rafael C، نویسنده
پردازش تصاویر دیجیتال با MATLAB (1388) / گونسالس ، رافائل سی، نویسنده
پردازش تصویر دیجیتال (1387) / گونسالس ، رافائل، نویسنده
پردازش تصویر رقمی (1382) / گونسالس ، رافائل، نویسنده
پردازش دیجیتالی تصاویر (1391) / گونسالس ، رافائل سی، نویسنده

کاربران آنلاین :0