دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مصطفی کیا (1362)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
الگوریتم ژننتیک در MATLAB (1388) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
شبکه‌های عصبی در MATLB (1387) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
محاسبات نرم در MATLAB (1393) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
منطق فازی در MATLAB (1389) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
پردازش تصاویر دیجیتال با MATLAB (1388) / گونسالس ، رافائل سی، نویسنده

کاربران آنلاین :0