دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
AI game programming wisdom 3 (c2006) / Series: AI game programming
Artificial intelligence for computer games (c2004) / Funge ، John David (1968)، نویسنده
Beginning C++ through game programming (c2007) / Dawson ، Mike (1947)، نویسنده
Beginning DirectX 10 game programming (c2008) / Jones ، Wendy، نویسنده
Game design (c2006) / Schuytema ، Paul، نویسنده
Game programming (2007) / Harris ، Andrew (1964)، نویسنده
Games on Symbian OS (c2008) / Chehimi, Fadi ; Cartwright, Sam

کاربران آنلاین :0