دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Service design for six sigma (2005) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Simulation-based lean six-sigma and design for six-sigma (c2006) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Six sigma (c2006)
Total quality management (2003)
Total quality management (2003) / Oakland ، John S، نویسنده

کاربران آنلاین :0