دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Butterworth-Heinemann

واقع در: Oxford ; Boston

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Advanced control engineering (2001) / Burns ، Roland S، نویسنده
Total quality management (2003) / Oakland ، John S، نویسنده

کاربران آنلاین :0