دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
oracle 8.0.5[ااوراکل 8/0/5]برنامه نویسی به زبان PL/SQL در محیط Windows NT (1379) / رضایی ، جهاندار (1353)، نویسنده
آموزش اوراکل 8 در 21 روز (1379) / ویلن ، ادوارد (1939)، نویسنده
اوراکل 10gدیدگاه کاربردی (1384) / سلامی ، شهرام، نویسنده
مفاهیم مبنایی و مدیریت بانک اطلاعاتی‌[Oracle 8.0.5اوراکل /5/0]8 (1379) / رضائی ، جهاندار (1353)، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Oracle 8 iاوراکل] (1380) / مکالو - دیتر ، کارول، نویسنده

کاربران آنلاین :0