دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
هوش مصنوعی (1375) / ریچ ، ایلین، نویسنده
ارائه مطالب علمی - فنی (1374) / روحانی رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده
برنامه‌سازی پیشرفته با ++C (1376) / دیوهرست ، استیون، نویسنده
سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (1383) / روحانی‌رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده
اوراکل 10gدیدگاه کاربردی (1384) / سلامی ، شهرام، نویسنده
ذخیره و بازیابی اطلاعات (1384) / روحانی‌رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده
پایگاه داده‌های شی‌گرا و شی - رابطه‌ای (1387) / روحانی‌رانکوهی ، محمدتقی (1326)
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها (1380) / روحانی رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده
مقدمه ای بر (1384) / روحانی رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده

کاربران آنلاین :0