دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
درس و کنکور سریع ذخیره و بازیابی اطلاعات ویژه (1387) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
مقدمه ای بر (1384) / روحانی رانکوهی ، محمدتقی (1326)، نویسنده
کاردانی به کارشناسی کامپیوتر[کتاب] (1388) / پورمحقق ، مجتبی، نویسنده

کاربران آنلاین :0