دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
درس و کنکور ساختمان داده‌ها (1391) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
ساختمان داده ها (1390) / یوسفی ، هادی (1352)، نویسنده
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد (1391) / تبریزیان ، بهروز (1356)، نویسنده
کاردانی به کارشناسی کامپیوتر[کتاب] (1388) / پورمحقق ، مجتبی، نویسنده

کاربران آنلاین :0