دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه نویسی روبات (راهنمای عملی برای روبات‌های رفتارگرا) (1385) / جونز ، جوزف ال (1953- م)، نویسنده
ریاضیات عمومی 1 [یک] پیشرفته (1381) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)
ریاضیات مقدماتی (1378) / شیدفر ، عبدالله (1319)، نویسنده
ریاضیات پیشدانشگاهی (1374) / شیدفر ، عبدالله (1319)، نویسنده

کاربران آنلاین :0