دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسینی محمود (1339- هیدرولیک کانال‌های باز) (1339- هیدرولیک کانال‌های باز)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح مسایل هیدرولیک کانال های باز (1390) / امیری بهقدم ، مهدی (1361)، نویسنده

کاربران آنلاین :0