دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تجزیه و تحلیل مسایل هیدرولیک کانال‌های باز (1390) / طهموریان ، فرزانه (1356)، نویسنده
تشریح مسایل هیدرولیک کانال های باز (1390) / امیری بهقدم ، مهدی (1361)، نویسنده
مبانی طراحی و راهنمای اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) (1388)
هیدرولیک کانالهای باز (1387) / حسینی ، محمود (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :0