دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمود حسینی (1339)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مباحث بنیادی پلهای بتنی (1371) / حسینی ، محمود (1339)
هیدرولیک کانالهای باز (1387) / حسینی ، محمود (1339)، نویسنده

کاربران آنلاین :0