دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پستهای فشار قوی (1388)
راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن (1389)
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن (1389)
مشخصات فنی عمومی راهداری (1389)
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو (1389)
تعاریف و مفاهیم در فعالیتهای معدنی واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی (1388)
ضوابط و دستورالعملهای فنی مرتع (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی (1389)
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آبهای سطحی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو (1388)
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر‌سازی راه‌آهن، رسته راه و ترابری سال 1387 (1387)
علایم استاندارد نقشه‌های فرآوری مواد معدنی (کانه‌آرایی) (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشارمتوسط در پست های فشار قوی (1389)

کاربران آنلاین :0