دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی؛ نشریه شماره 280)(انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور89/00/84

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی راهداری (1389)

کاربران آنلاین :0