دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مجموعه آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات برقی ساختمان با پاسخ تشریحی بر اساس مباحث جدید به انضمام مروری بر کات مهم و جداول (1393) / شایقی ، حسین، نویسنده
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای ولتاژ در پستهای فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هادی های خطوط انتقال نیرو (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب در پست های فشار قوی (LVAC) (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های خطوط انتقال نیرو (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست های فشار قوی (1388)

کاربران آنلاین :0