دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی برق شرکت توانیر

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست های فشار قوی (1388) / ^عنوان
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست های فشار قوی (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوائی انتقال نیرو (1389) / ^ aعنوان
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی (1389)

کاربران آنلاین :0